Logo pl.boatexistence.com

Czy kościół może wynajmować swoją plebanię?

Spisu treści:

Czy kościół może wynajmować swoją plebanię?
Czy kościół może wynajmować swoją plebanię?

Wideo: Czy kościół może wynajmować swoją plebanię?

Wideo: Czy kościół może wynajmować swoją plebanię?
Wideo: Is my church at risk of losing its Tax-Exempt Status? 2023, Grudzień
Anonim

Podatki od majątku plebańskiego: Jednak plebanie może nadal podlegać wyjątkowi z tytułu opieki społecznej To znaczy, pod warunkiem, że jego użycie może być uznane za incydentalne w stosunku do celu, dla którego kościół został ustanowiony; kult religijny. … W grę wchodzi jednak sytuacja, w której plebania jest wynajmowana.

Czy kościół może wynajmować przestrzeń?

Kościoły mogą zgodnie z prawem wynajmować swoje obiekty. Jednak kościół zainteresowany wynajmem powierzchni musi dokładnie ocenić prawne konsekwencje zostania właścicielem. Oto kilka ważnych rzeczy do rozważenia przed wynajęciem obiektu kościelnego.

Czy dochód z wynajmu kościoła podlega opodatkowaniu?

Kościoły i organizacje religijne są generalnie zwolnione z podatku dochodowego i otrzymują inne korzystne traktowanie zgodnie z prawem podatkowym; jednak niektóre dochody kościoła lub organizacji religijnej mogą podlegać opodatkowaniu, na przykład dochód z niepowiązanej firmy.

Kto może mieszkać na plebanii?

Kościoły mogą przyznać dodatek mieszkaniowy dla ministra mieszkającego na plebanii, jeśli minister płaci za media, naprawy, wyposażenie lub inne kwalifikujące się wydatki. Duchowni, którzy mieszkają bez czynszu na plebanii należącej do kościoła, nie powinni uwzględniać godziwej wartości czynszu za plebanię w dochodach z tytułu federalnego podatku dochodowego.

Czy kościół może dać proboszczowi dom?

Typowe wydatki na mieszkania duszpasterskie

Kilka kościołów zapewnia pastorowi plebanię … Ponieważ duchowni, którzy mieszkają na parafiach, często pokrywają inne wydatki mieszkaniowe z własnej kieszeni, możliwe jest przysługiwanie zarówno zasiłku plebanskiego, jak i pieniężnego zasiłku mieszkaniowego.

Let's Build God's House

Let's Build God's House
Let's Build God's House

Zalecana: